Hakkımızda

Minör Kritik; geniş anlamlarıyla kültürün ve düşüncenin alanına odaklanıyor.

Çoklu katılımla kısa eleştiri, yorum ve değiniler yayınlayacak olan site; demokratik tavrı ve nesnel mesafeyi, gazetecilikle akademik ciddiyet arasındaki dili, şeylerin üzerine yeniden ve yeniden düşünmeyi ilke olarak kabul ediyor.