Tarkovsky için sanatçı da Filozof gibi hakikati araştırandır

Tarkovsky için bir sanatçının en temel derdinin hakikati araştırmak olduğunu belirten Elif Nuyan’ın, Tarkovsky sinemasında sinema ve felsefe ilişkisine dair değerlendirmesi; “Ona göre sanatın neliği üzerine düşünmeyen bir sanatçı, sanatını da icra edemez. Eğer bir sanatçı sanat nedir? amacı nedir? gibi sorularla yüzleşmiyorsa onun sanatçı olarak konumu gökkuşağını tanımlamaya çalışan doğuştan kör bir adamın durumuna benzer.  Tarkovsky’e göre sanatçı da tıpkı filozof gibi hakikati araştıran kişidir. Yani gerçek bir sanatçı, sürekli değişen görünüşlerle ilgilenmez.” Okumaya devam et “Tarkovsky için sanatçı da Filozof gibi hakikati araştırandır”

Sinemadaki gerilimin nedeni sanat değil siyasettir

Türk sineması üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, başını Şakir Eczacıbaşı ve Onat Kutlar gibi isimlerin çektiği Sinematek Derneği’nin, 1960’lı yılların ortalarında itibaren Metin Erksan, Lütfi Akad ve Halit Refiğ gibi yönetmenlere dönük tepkileri hakkında konuştu. Kayalı, bu tepkinin sebebi olarak sanatı değil siyaseti adres gösterdi. Okumaya devam et “Sinemadaki gerilimin nedeni sanat değil siyasettir”

Din ve modernleşme çatıştı mı?

Habertürk televizyonunda yayınlanan “Büyük Sorular” isimli programa konuk olan Prof. Dr. İsmail Kara, Batı’da modernlik ile dinin birlikte yürümediğini, ekonomik, siyasi ve düşünsel ilerleme adına gerçekleştirilen reformların modernliğin lehine sonuçlar verdiğini ve dinin büyük bir gerileme yaşadığını dile getirirken, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de de buna benzer tartışmalar olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet elitleri, “Dinin terakkiye mani olacağını” söylüyorlardı. Batı, din ile arasına mesafe koymuş, laiklik sayesinde “yüklerinden kurtularak” ayağa kalkmıştı. Okumaya devam et “Din ve modernleşme çatıştı mı?”

Muhammed Abduh’un “özgürlükçü siyasetini” anlamak

İslam düşünce geleneğinde özgürlük konusu her zaman önemli bir alanı işgal etmiştir. Özellikle felsefe ve kelam hatta tasavvuf geleneklerinde insanın yaratıcı ile olan ilişkisinde özgürlüğün nasıl algılanacağı hususunda çok derin tartışmalar yapılmış, birbirinden farklı teklifler sunulmuştur.

İlhamını İslam düşüncesinden alan siyasi/ideolojik yapılarda bu konulara kayıtsız kalmayarak kendilerine en yakın özgürlük tanımından hareketle bir anlayış oluşturma çabası içerisinde olmuşlardır. Okumaya devam et “Muhammed Abduh’un “özgürlükçü siyasetini” anlamak”

Afgani ve Siyasi Beklentileri

İslamcı düşüncenin en önemli isimlerinden biri hiç şüphesiz Cemaleddin Afgani’dir. Öğrencisi Muhammed Abduh ile birlikte İslamcı düşüncenin çok geniş bir coğrafyada karşılık bulmasını sağlayan, harekete teorik ve pratik düzeyde paradigma kazandıran Afgani’ye dair en özel kaynaklardan biri 1931 yılında yayımlanan, “Hatırat-ı Cemaleddin el–Afgani el-Hüseyni” adlı eserdir. Okumaya devam et “Afgani ve Siyasi Beklentileri”