Kopuşlar

Kopuş tam da birbirini seven, önemseyen, içlenen; bir vakit beraber yürüyüp anaforda ayrılanlar arasında olur. Edebiyatçıların hayatı içerisinde sadece yazdıkları yoktur. Birbirleri arasında geçen olaylar da edebiyatın bir parçası olarak aktarılagelir. Bizden ve dışarıdan örnekleri vardır. Herkes sevdiği edebiyatçıları biraz da bu yolla tanır, bilir ve tutar. Okumaya devam et “Kopuşlar”

Türk Kimliğinde Cihat

Türk kimliği en çok Osmanlı döneminden yadigar batıya karşı pozisyonla şekillenir. Fakat bu kimlik aynı zamanda doğuya ve güneye doğru, Müslüman dünyaya dair bir boyut da taşır. Batıyla temasta olan-sınır boyunda yer alan müslüman olmaktan dolayı doğuya yönelik bir hakimiyet iddiasını da 1500’lerden itibaren taşır. Hilafet bu iddianın ismidir.

Okumaya devam et “Türk Kimliğinde Cihat”

Sömürgeciler Fetihçiler

Fransız İhtilali’nden sonra ulus-devlet modeli tüm dünyaya yayıldı. Rusya, Osmanlı, Avusturya-Macaristan gibi sömürgeleri olmayan fakat idare altında tuttuğu topraklardan beslenen, bir milletler toplamı olan imparatorluk yapıları zaafa uğrar, sonrasında tamamen silinir. Bu imparatorluk idareleri bunu önlemek için iç idarede daha kuşatıcı bir aidiyet-kimlik oluşturmanın yolunu arayacaktır. Okumaya devam et “Sömürgeciler Fetihçiler”

Devletler ve Milletleri

Amerika kendini dünyaya özgürlük taşıyan bir millet olarak ifade eder. Millet, Amerikan İngilizcesinde ülke manasında kullanılıyor. Bizim yakın olduğumuz Avrupa’daysa ülke denilince millet değil devlet anlaşılır. Özne olma konusunda devletin önceliği vardır. Halkların, milletlerin siyasette özneliği uluslararası alanda yani 3. gözlerde yoktur. Belçika’yı anabiliriz. Ülkenin kimliği olarak devlet aidiyeti ve devlet ismi en tepede yer alır. Kültürel ve etnik motifler dışında Valon, Flaman, Cermen dışarıda özne olarak ele alınmaz. Ülke içinde birinden biri baskın ve güçlü olsa dahi değişmez. Okumaya devam et “Devletler ve Milletleri”

Büyük Devletlerin Özgürlüğü

Kürdistan referandumu sebebiyle tekrar gündeme gelen ulusların kendi kaderini tayin hakkı 20. yüzyılın başında kitabi çerçevede bir hak olarak ortaya kondu ve bugünlere geldi. Peşpeşe hem liberalizm hem sosyalizm birbirinden geri kalmamacasına ilkenin önünü açtı. Amerikan liberalizminde ve Sovyet sosyalizminde o günkü liderlerin eliyle bir siyasal hak ve kart olarak şekillendi: Wilson ve Lenin. İki büyük ideolojinin aralarındaki rekabette geri kalmamak istememesi böyle bir tablo ortaya çıkardı. Genel bir idealden ziyade somut kazanç idealinin öne çıktığı bir reel-politik gibiydi. Çünkü pratik böyle işlemişti. Okumaya devam et “Büyük Devletlerin Özgürlüğü”

Sağ ve Sol Komşular

Cemil Meriç sorar ve cevaplar: Türkiye’de sol neden zayıftır? Rusya tarihte, Sovyetler Meriç’in yaşadığı çağda komşumuzdur. Sovyetler Türkiye’den toprak isteyen, yanı başında tehdit olarak bulunan bir güçtür. Ve içerdeki sol hareketin ideolojisi o komşumuzun ideolojisi ile aynıdır. Sadece ideoloji değil, Amerika’ya karşı Sovyet’i tutan sol halk nazarında onla paralel görülmüştür. Bu milli şuura ters addedilmiştir ve sola negatif puan taşımıştır. Okumaya devam et “Sağ ve Sol Komşular”