Kozmopolit Sivil Eğitim

Amerikalı Felsefeci Martha Nussbaum, kozmopolitizm bağlamlı modern tartışmaların ilk basamağı olan Ebedi Barış’ın (Kant) Avrupa merkezci pedagojik ve coğrafi varsayımlarının ötesine geçmeyi deneyerek; vatanseverlik karşısında sivil bir kozmopolitlik türü geliştirmiştir (1994). İleri sürülen bu kozmopolitizm, yalnızca vatanseverliğe karşı çıkmak için değil, temelde sivil bir eğitimin merkezi vurgusu olarak kurgulanmıştır. Okumaya devam et “Kozmopolit Sivil Eğitim”

Genelleştirilmiş ve Somut Ötekilik

Modernizm, Evrensellik ve Birey’de Şeyla Benhabib ayrı ahlaki perspektifleri de tarif eden, benlik-öteki ilişkisi hakkında iki ayrı bakış açısı betimlemektedir. Ahlak teorisinde birbiriyle asla uzlaştırılamaz olarak kabul ettiği bu iki ayrımı ‘genelleştirilmiş ötekinin konumu’ ve ‘somut ötekinin konumu’ olarak adlandırmaktadır. Okumaya devam et “Genelleştirilmiş ve Somut Ötekilik”

Haklara Sahip Olma Hakkı

İki dünya savaşı arasında, çok etnikli imparatorlukların parçalanmasıyla ortaya çıkan milyonlarca azınlık ve devletsiz/uyruksuz bireyin, ulus devletler tarafından fuzuli ve gözden çıkarılmış varlıklar biçiminde muamele görmesi Hannah Arendt için büyük bir travmadır. Okumaya devam et “Haklara Sahip Olma Hakkı”