Devletler ve Milletleri

Amerika kendini dünyaya özgürlük taşıyan bir millet olarak ifade eder. Millet, Amerikan İngilizcesinde ülke manasında kullanılıyor. Bizim yakın olduğumuz Avrupa’daysa ülke denilince millet değil devlet anlaşılır. Özne olma konusunda devletin önceliği vardır. Halkların, milletlerin siyasette özneliği uluslararası alanda yani 3. gözlerde yoktur. Belçika’yı anabiliriz. Ülkenin kimliği olarak devlet aidiyeti ve devlet ismi en tepede yer alır. Kültürel ve etnik motifler dışında Valon, Flaman, Cermen dışarıda özne olarak ele alınmaz. Ülke içinde birinden biri baskın ve güçlü olsa dahi değişmez.

Bu konuda aslında, millet eşittir ülke iddiasındaki Amerika en başta gelir. Tek kimlik devletin kimliğidir. Bu gerçeği en çok yansıtan ülkedir. Son derece liberal iç dinamiklerine rağmen Amerika’da hiç bir kimlik zaten içeride anayasal olarak tanınmaz. Yaygın bir yanlış olarak Amerika için çok etnikli çok dinli denir oysa hiçbir etnik ve dini kimliğin tanınmış bir siyasi kotası/hakkı vs. yoktur. Haklar, her vatandaşın vatandaş olarak hakkıdır. Amerika Birleşik Devletleri, bir birleşik devletler ismini taşısa da aslında ortalama lügata göre bunlar eyaletler olarak değerlendirilebilir. Üçüncü milletler Amerika denince herhangi bir eyaletin kimliğini ayırt edemez. Dış politika kimliği tamamen ABD ismi altında olduğu gibi gündelik sosyal kimlik de tamamen tek millet olarak algılanır.

Bunun istisnası Slav dünyasından ve sosyalist dünyadan çıkmıştır. Yugoslavya-Çekoslovakya buna örnektir. İlkin kapitalist, 45 sonrası sosyalist, her iki dönemlerinde de kimliği eşit bir şekilde dağıtırlar. Sovyetler ise daha üstte yer alır. Devlet ismi olan Sovyetler Birliği hiçbir ırki ve coğrafi gönderme olmaksızın tamamen komünist ideale atıf yapar. Sosyalist Sovyetlerde tek parti içinde de olsa, her milletin, her iç-devletin kotası olduğu gibi bu kimlikler dışarıdan ayırt edilecek şekilde yaşar (Tacik-Tacikistan).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir