Roberto Nigro – Foucault’nun Kant’ın Antropoloji’sine Giriş’i: Bir Anekdot

Kant’ın Anthropologie in pragmatischer Hinsicht [Pragmatik Açıdan Antropoloji] tercümesinin girişine yazdığı bir notta Foucault eleştirel düşünce ve antropolojik refleksiyon arasındaki ilişkiye dair müstakil bir çalışma yapmayı düşündüğünü söylüyor [Kelimeler ve Şeyler‘i kastediyor]. Doktorasının ikinci kısmını oluşturacak Antropoloji tercümesine Foucault 1960’da Hamburg’dayken başlıyor. 20 Mayıs 1961’de Foucault Sorbonne’a iki adet tez teslim ediyor: ilki ana tezi olan Folie et Deraison. Histoire de la Folie à l’âge classique [Delilik ve Akıldışılık: Klasik Çağda Deliliğin Tarihi] ve ikinci tezi olan Kant: Antropoloji. Giriş, Tercüme ve Notlar. İlkinde danışmanı Georges Canguilhem, ikincisinde ise Hegelci Jean Hyppolite.

1961’deki tez sürecinden itibaren Hyppolite, Foucault’nun Hegel’den gittikçe uzaklaşacak bir yolda olduğunun farkındaymış gibi görünüyor. Hyppolite Foucault’nun tez savunmasında ikinci teziyle alakalı olarak antropoloji konusunda yazılmış bir kitaba “tarihsel bir giriş” yazmanın “Kant’tan ziyade Nietzsche’den esinlenmiş” bir girişim olduğunu söylemişti. Foucault’nun çalışmasına dair değerlendirme bu kadarla kalmıyordu. Savunmanın özetini veren resmi raporda jüri başkanı Henri Gouhier tercümenin doğru olduğunu ancak yeterince incelikli olmadığını söylüyor: “Fikirleri cezbedici ancak sadece birkaç olgu üzerine hızlıca bina edilmiş: Mösyö Foucault şarih ya da tarihçiden ziyade bir filozof.”


Michel Foucault. Introduction to Kant’s Anthropology içinde yayınlanan “From Kant’s Anthropology to the Critique of the Anthropological Question: Foucault’s Introduction in Context” başlıklı sonsözünden alıntı, s. 127-9.

İngilizceden Çeviren: Ömer Faruk Peksöz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir