Tarkovsky için sanatçı da Filozof gibi hakikati araştırandır

Tarkovsky için bir sanatçının en temel derdinin hakikati araştırmak olduğunu belirten Elif Nuyan’ın, Tarkovsky sinemasında sinema ve felsefe ilişkisine dair değerlendirmesi; “Ona göre sanatın neliği üzerine düşünmeyen bir sanatçı, sanatını da icra edemez. Eğer bir sanatçı sanat nedir? amacı nedir? gibi sorularla yüzleşmiyorsa onun sanatçı olarak konumu gökkuşağını tanımlamaya çalışan doğuştan kör bir adamın durumuna benzer.  Tarkovsky’e göre sanatçı da tıpkı filozof gibi hakikati araştıran kişidir. Yani gerçek bir sanatçı, sürekli değişen görünüşlerle ilgilenmez.” Okumaya devam et “Tarkovsky için sanatçı da Filozof gibi hakikati araştırandır”

Sinemadaki gerilimin nedeni sanat değil siyasettir

Türk sineması üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, başını Şakir Eczacıbaşı ve Onat Kutlar gibi isimlerin çektiği Sinematek Derneği’nin, 1960’lı yılların ortalarında itibaren Metin Erksan, Lütfi Akad ve Halit Refiğ gibi yönetmenlere dönük tepkileri hakkında konuştu. Kayalı, bu tepkinin sebebi olarak sanatı değil siyaseti adres gösterdi. Okumaya devam et “Sinemadaki gerilimin nedeni sanat değil siyasettir”

İslam eserleri gözümüzün önünde talan ediliyor

Ortadoğu’da yaşanan savaşlar neticesinde insanlar yaşamlarını kaybederken öte yandan şehirler, tarihi eserler, kültür varlıkları yok ediliyor. Sanat tarihçisi Kızılay, Ortadoğu’da insanlığın ve tarihin yok edilmesine karşı bir öneride bulunuyor; “Tarihi eserler, maddi- manevi yaptırımlar vasıtasıyla devletlerin tekelinden çıkarılmalıdır. “İslâm Eserleri Koruma Mahkemeleri” kurulmalıdır.”

 

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlayan Servet Kızılay, yüksek lisansını ise sanat tarihi alanında sürdürdü. Beş yıl Almanya’da kalan Kızılay, sanat tarihi çalışmalarının yanında dilbilim, siyaset felsefesi alanında da çalışmalarını yürütmektedir. Halen Fikir-sanat akademisinde dersler veren Kızılay ile Ortadoğu’da yaşanan savaşların tarihi yapılar üzerindeki etkisi üzerine görüştük. Kızılay, İslam tarihinin en önemli şehirleri arasında yer alan Bağdat, Şam, Kahire gibi şehirlerde tarihi eserlerin yağmalandığına dikkat çekerek, bu konuda Müslüman ülkelerin bir üst mahkeme kurmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.  Okumaya devam et “İslam eserleri gözümüzün önünde talan ediliyor”

“Çerçeveyi kaldırmayı denemeliyiz”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, Türkiye’de sanatın güncel durumunun  ‘ideoloji’ dışında birleştirici bir kavram etrafında toplanamadığını düşünüyor. Felsefenin sadece sinemaya değil sanatın tamamına ve hatta dini alanlara da ‘ilgisizleştiğini’ söyleyen Gemuhluoğlu, bu ilişkinin zayıflamasına rağmen çağdaş filozoflar eliyle devam ettiğini de belirtiyor…  Okumaya devam et ““Çerçeveyi kaldırmayı denemeliyiz””

“Özgürlükçü rejim kurmak toplumun iç dinamiklerine bağlı”

Prof. Dr. Atilla Yayla. Türkiye’de Liberalizm dendiğinde ilk akla gelen düşünür. Uzun yıllardır siyaset felsefesi alanında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda da liberal düşünceye katkı sunmuş bir isim. Batı’nın “batıdışı” toplumlara demokrasi ve özgürlük ihraç etme merakının sadece ahlaki gerekçelerden kaynaklanmadığını, bu değerleri kendi emperyal politikalarının kamuflajı olarak kullandığını belirtiyor. Profesör Yayla; “Bir ülkede özgürlükçü bir rejim oluşturulması büyük ölçüde o ülkenin iç dinamiklerine bağlı. Batı ülkeleri bazen bu gerçeği gözden kaçırarak dünyaya sözüm ona demokrasi ve özgürlük ihraç etmeye kalkışıyor, ama sonuç çoğu zaman hüsran oluyor.”  Okumaya devam et ““Özgürlükçü rejim kurmak toplumun iç dinamiklerine bağlı””

“Batıyla kurulan ekonomik ilişkiler, kültürel yakınlaşmayı da getiriyor”

Muharrem Çela. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Uzun bir süre Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü. Türkiye-Arnavutluk ilişkileriyle yakından ilgilendi. Şimdi Arnavutluk’un Elbasan şehrinde yaşıyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, Enver hocanın kurduğu totaliter yönetimin yıkılmasının ardından Arnavutluk’ta yaşananları ve bugün gelinen noktada Arnavutluk’taki gündelik hayatı anlamaya çalıştık. Çela, zorlu dönemlerin ardından Batı’ya büyük bir göç olduğunu, bunun doğurduğu ekonomik ilişkilerin ise Arnavutluk’un kültürel hayatını da etkisi altına aldığını belirtiyor. Okumaya devam et ““Batıyla kurulan ekonomik ilişkiler, kültürel yakınlaşmayı da getiriyor””

“Gayretlerimiz bireysel kalıyor evrenselleşemiyor”

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, 150 yıl önce İslam dünyasında yaşanan travmanın yol açtığı stres bozukluğunun henüz atılamadığını belirtiyor.

İslam dünyasının modern sorunlara cevap üretme konusunda ciddi çaba içerisinde olduğunu ancak bu çabanın evrenselleşemediğini, bireysel gayretler düzeyinde kaldığını ifade ederken, düşünsel çalışmaların sistematik hale getirilmesinin ve kurumsallaşmasının öneminin altını çiziyor. Okumaya devam et ““Gayretlerimiz bireysel kalıyor evrenselleşemiyor””