Hollywood Etkisi

Birçok entelektüele göre sinema filmleri ya da televizyon dizileri, insanları eğlendirmekte ya da onlarda hoş vakit geçirdiği duygusunu yaratmaktadır. İletişim alanındaki çalışımlarıyla bilinen Noelle Neumann, izleyicilerin medyadan gidermeye çalıştıkları karmaşık bir gereksinimler dizgesine sahip olduklarını söyler. Okumaya devam et “Hollywood Etkisi”

Dijital iletiler; nesnel gerçekliğin replikaları

21. yüzyılın genel bir tanımı yapılmaya çalışıldığında üzerinde mutabık kalınan noktalardan biri de özellikle teknoloji alanında görülen ‘muazzam’ gelişme ve dönüşümdür. Söz konusu dönüşüm tanımındaki ‘muazzam’ ifadesinin karşılığı ise genellikle ‘hızla’ alakalıdır. 19. yüzyılın sonlarına doğru hayatımıza giren elektrik enerjisi, Türkiye’de özellikle 1990’lar ve 2000’li yılların başında ‘ışık hızı’ meselesiyle gündemimizi meşgul etmişti. Şimdilerde ise hayatımızın her anına nüfuz etmesinin verdiği etkiyle normalleşti ya da unutuldu ve hatta belki Z kuşağı bu yavaşlığı hiç fark etmedi. Okumaya devam et “Dijital iletiler; nesnel gerçekliğin replikaları”

İnsanlığın kronik nefret sorunu

Günümüz dünyasında olduğu gibi geçmişte de ortaya konan her ‘ben’ iddiası ‘öteki’nin inşasını beraberinde getirmiştir. Ben aynı zamanda ötekiyi de belirleme sürecidir. Batılı seyyahların seyahatnamelerinden edindikleri bilgilere göre, Batılıların ‘ırk’ kavramını kendi kimlikleri üzerinden tanımladıklarını söyleyebiliriz. Batı, gerek tarih gerekse din anlayışını kendi kimlik tanımlarıyla uzlaştırma çabası içerisine girerek yeni bir ‘ırk’ anlayışı oluşturmuştur. Okumaya devam et “İnsanlığın kronik nefret sorunu”

Akif Emre’nin yol haritası: Çizgisiz Defter

Seyahatnameler veya gezi notları bize kişilerin kısa süreli ziyaretlerine edindiği mekânsal ve toplumsal izlenimleri verir. Bu anlamda mekânların durak noktası olması, söz konusu mekânlara dair sonrasında ortaya çıkan metinleri biraz yüzeyselliğe sevk ediyor.
Okumaya devam et “Akif Emre’nin yol haritası: Çizgisiz Defter”