İslam eserleri gözümüzün önünde talan ediliyor

Ortadoğu’da yaşanan savaşlar neticesinde insanlar yaşamlarını kaybederken öte yandan şehirler, tarihi eserler, kültür varlıkları yok ediliyor. Sanat tarihçisi Kızılay, Ortadoğu’da insanlığın ve tarihin yok edilmesine karşı bir öneride bulunuyor; “Tarihi eserler, maddi- manevi yaptırımlar vasıtasıyla devletlerin tekelinden çıkarılmalıdır. “İslâm Eserleri Koruma Mahkemeleri” kurulmalıdır.”

 

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlayan Servet Kızılay, yüksek lisansını ise sanat tarihi alanında sürdürdü. Beş yıl Almanya’da kalan Kızılay, sanat tarihi çalışmalarının yanında dilbilim, siyaset felsefesi alanında da çalışmalarını yürütmektedir. Halen Fikir-sanat akademisinde dersler veren Kızılay ile Ortadoğu’da yaşanan savaşların tarihi yapılar üzerindeki etkisi üzerine görüştük. Kızılay, İslam tarihinin en önemli şehirleri arasında yer alan Bağdat, Şam, Kahire gibi şehirlerde tarihi eserlerin yağmalandığına dikkat çekerek, bu konuda Müslüman ülkelerin bir üst mahkeme kurmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.  Okumaya devam et “İslam eserleri gözümüzün önünde talan ediliyor”

“Çerçeveyi kaldırmayı denemeliyiz”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, Türkiye’de sanatın güncel durumunun  ‘ideoloji’ dışında birleştirici bir kavram etrafında toplanamadığını düşünüyor. Felsefenin sadece sinemaya değil sanatın tamamına ve hatta dini alanlara da ‘ilgisizleştiğini’ söyleyen Gemuhluoğlu, bu ilişkinin zayıflamasına rağmen çağdaş filozoflar eliyle devam ettiğini de belirtiyor…  Okumaya devam et ““Çerçeveyi kaldırmayı denemeliyiz””

“Özgürlükçü rejim kurmak toplumun iç dinamiklerine bağlı”

Prof. Dr. Atilla Yayla. Türkiye’de Liberalizm dendiğinde ilk akla gelen düşünür. Uzun yıllardır siyaset felsefesi alanında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda da liberal düşünceye katkı sunmuş bir isim. Batı’nın “batıdışı” toplumlara demokrasi ve özgürlük ihraç etme merakının sadece ahlaki gerekçelerden kaynaklanmadığını, bu değerleri kendi emperyal politikalarının kamuflajı olarak kullandığını belirtiyor. Profesör Yayla; “Bir ülkede özgürlükçü bir rejim oluşturulması büyük ölçüde o ülkenin iç dinamiklerine bağlı. Batı ülkeleri bazen bu gerçeği gözden kaçırarak dünyaya sözüm ona demokrasi ve özgürlük ihraç etmeye kalkışıyor, ama sonuç çoğu zaman hüsran oluyor.”  Okumaya devam et ““Özgürlükçü rejim kurmak toplumun iç dinamiklerine bağlı””

“Gayretlerimiz bireysel kalıyor evrenselleşemiyor”

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, 150 yıl önce İslam dünyasında yaşanan travmanın yol açtığı stres bozukluğunun henüz atılamadığını belirtiyor.

İslam dünyasının modern sorunlara cevap üretme konusunda ciddi çaba içerisinde olduğunu ancak bu çabanın evrenselleşemediğini, bireysel gayretler düzeyinde kaldığını ifade ederken, düşünsel çalışmaların sistematik hale getirilmesinin ve kurumsallaşmasının öneminin altını çiziyor. Okumaya devam et ““Gayretlerimiz bireysel kalıyor evrenselleşemiyor””

“Cumhuriyet modernleşmesi Osmanlı modernleşmesinin devamıdır”

Tarih alanında eleştirel kültürü canlandıran ‘Tarih-Lenk’ kitabıyla kendisini tanıdığımız, Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Y. Hakan Erdem’le Osmanlı Modernleşmesi etrafında konuştuk… Okumaya devam et ““Cumhuriyet modernleşmesi Osmanlı modernleşmesinin devamıdır””

“Kolombiya’da hayat yavaş ilerliyor”

Bazen bir şehre, ülkeye, kültüre ya da koca bir kıtaya karşı kocaman laflar ederken aslında söz ettiğimiz hakkında ne kadar bilgi sahip olduğumuzun bir önemi olmuyor. Aslında sadece duyduklarımızla zihnimizde bir şey oluşmuştur! Bunun bilgiyle yahut tecrübeyle pek de ilgisi yok aslında. Kolombiya buna iyi bir örnek. Mevzu Kolombiya ise ilk akla gelen gelenler bellidir. Büyük tarihinden pek bahsedilmez. Oradaki kültür/sanat/eğitim hayatından neden konuşulmaz anlamak zor!
Biz ise tam da bunu merak ettik. Kolombiyalı gençler neler okur, gündeminde neler vardır, hayata nasıl bakarlar? Gündelik hayatı merak ettik. Bir süredir Kolombiya’da yaşayan Gazeteci Murat Zelan’dan bize Kolombiya’yı anlatmasını istedik. Sağolsun bizi kırmadı. Harika anektodlar paylaştı.
Okumaya devam et ““Kolombiya’da hayat yavaş ilerliyor””

4 Soru 4 Cevap – Ahmet Çiğdem

1- Kritik düşünce nedir? 

Kritik düşünce, daha iyi bir dünyanın olabilirliğine inanan ve fakat bu dünyanın kurulamayacağını bilen düşünce olduğundan, iki boyutta teemmül ve tefekkür etmeye adanan bir düşünce olduğu söylenebilir: düşüncenin bir üst ilkeye bağlanmadan verili durumun merhametsiz eleştirisine yönelir ve kendisinin bir lüks yahut bir vazgeçilmezlik olarak belirlenmesine izin vermez. Okumaya devam et “4 Soru 4 Cevap – Ahmet Çiğdem”