Nokta Nokta, George Seurat

La Grande Jatte Adasında Bir Pazar İkindisi

1.
Seurat’a ait olan La Grande Jatte Adasında Bir Pazar İkindisi resminde bir dinginlik hakimdir. Her biri kendi halinde bir işle meşgul olan insanlar manzarayı doldurmaktadır. Sakin ve hijyenik bir mekan (doğa) olarak görebiliriz burayı. Resmin arka planında ufka doğru uzanan mavi bir gökyüzü kendini göstermektedir. Temiz bir ahenk sunulan bu resimde hayvanlar da resmedilmiştir. Hayvanların da kendi aralarında oynadıkları görülmektedir. Her biri birbirinden ayrı ama aynı mesajı taşıyan bir bütünün fragmanları olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca bu resmin bir farklılığı da perspektifin tek boyutlu ve doğrusal olmamasıdır. [1]

2.
Seurat, resim için farklı zamanlara ait eskizler oluşturarak çalışmıştır. Bu bakımdan söz konusu resim bir “yapboz”a benzetilmektedir. Resimde güçlü bir optik etkisi vardır. Resmin merkezindeki kız çocuğunun yüzüne odaklandığımızda diğer parçaların tamamı silikleşmekte ve başka bir bütüne gönderme yapmaktadır. Kamera gözü kızın yüzünden uzaklaştığında ise başka bir bütün ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla optiğin etkisiyle her harekette temsiller hareketlenerek farklı bir parça ve farklı bir bütüne gönderme yapmaktadır.

3.
Bu eser sanatsal temsil, resmin ve fotoğrafın sunduğu gerçeklik fikirlerine optik vasıtasıyla doğrudan bir eleştiri olarak düşünülebilir. Çerçevenin içerisinde duran görüntü ciddi bir eleştiri altındadır. Çünkü indirger, sınırlar, seçerek sunar ve sanki bir süreklilik varmış gibi gösterir. Halbuki Seurat, bu resimde maddi dünyanın farkları indirgenemez başka bir çok parçadan meydana geldiğini bizlere göstermiş ya da bu fragmanter yapıya işaret etmiş olur. Bu nezih ve hijyenik pazar eğlencesinin karşısında, nehrin başka bir kıvrımında Asnieresde Bir Yıkanma Yeri resmi farklı bir parça olarak sunulur.

Asnieresde Bir Yıkanma Yeri

4.
Resim yüzen ya da yıkanan işçi erkekleri göstermektedir. Resmin merkezine oturtulmuş fabrika ve dumanları ile bu resim bir pazar eğlencesi türünden farklı görünmektedir. Bütün ve fragmanlarının noktalar ve çizgilerle farklılaşmış halini bu resimde de görüyoruz. Bir pazar gününün resmi orta sınıfın eğlencesini sunarken, yıkanma yeri başka bir parçayı sunmaktadır. Seurat bütünün fragmanları ile ilgili düşüncelerini bu şekilde resmederken aynı zamanda resmettiği nesnenin var olduğu haliyle resimde bulunmasıyla ilgilenmiyordu. Resmettiği nesne doğal hali ile özdeş olamazdı. Seurat çizgilerini o resme bakanların gözleri ile düşünüyordu.

[1] William R. Everdell, İlk Modernler, 2007, 1.Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir